รหัสสินค้า: Survivafile 2

รายละเอียด

UltraFireFile31 ตู้เซฟกันไฟเก็บเอกสาร 2 ชม. แบบลิ้นชัก

♦ ตู้เก็บเอกสารกันไฟ นาน 2ชม.

♦ ผ่านการทดสอบตามมาตรฐาน UL72 Class 350 และมาตรฐาน ECB.S ซึ่งเป็นมาตรฐานสูงสุดในการทดสอบประสิทธิภาพของสินค้าที่เกี่ยวกับการป้องกันเพลิงไหม้ของยุโรป และทดสอบการตกลงมาจากที่สูง 9 เมตร

♦ ระบบล็อคกุญแจแยกตามจำนวนลิ้น พร้อมล็อครหัสรวม เพื่อความสะดวกในการใช้งานอย่างอิสระต่อกัน

♦ เหมาะสมกับบริษัทประกันภัย, ธนาคาร, สำนักงานบัญชี ฯลฯ
กิจการหลายแห่งต้องปิดตัวลงหลังเกิดเพลิงไหม้เนื่องจากสูญเสียข้อมูลที่มีความสำคัญต่อการดำเนินงาน อาทิ รายชื่อลูกหนี้ เอกสารทางการบัญชี หรือบันทึกสำคัญ ฯลฯ