สินค้าและบริการ

  1. จำหน่ายตู้เซฟ ชับบ์เซฟ(Chubbsafes) เวิลด์เซฟ(Worldsafes) อีเกิลเซฟ(Eagle Safes) และก็อดเรจ(Godrej)

  2. เปิดตู้เซฟ

  3. บริการขนย้ายตู้เซฟ ทุกยี่ห้อ  โดยเรามีบุคลากรผู้ชำนาญการขนย้าย เนื่องจากตู้เซฟมีน้ำหนักมาก

ต้องใช้คนย้ายจำนวนหลายคน และคนขนย้ายต้องมีประสบการณ์ในการขนย้ายตู้เซฟโดยเฉพาะ

เพื่อหลีกเลี่ยงอันตรายที่จะเกิดจากการขนย้าย และลดความลำบากในการขนย้ายนี้

  1. รับซื้อรับเปลี่ยน บางครั้งท่านลูกค้าต้องการตู้เซฟที่ใหญ่ขึ้น และไม่ต้องการตู้เซฟเดิม หรือย้ายบ้าน สำนักงาน ไม่สามารถวางที่ใหม่ได้ ก็สามารถขอเปี่ยนกับทางบริษัทได้

  2. เจาะช่องหยอดเหรียญ