หมวดหมู่:

รายละเอียด

Chubb SENATOR

  • ป้องกันการโจรกรรมและพร้อมกันไฟในตู้เดียว
  • ผ่านมาตรฐาน EN1143-1 ระดับ GRADE 1 สำหรับการป้องกันโจรกรรม จากสถาบัน ECB-S
  • ผ่านมาตรฐาน EN15659 การกันไฟนาน 30 นาทีสำหรับเอกสาร จากสถาบัน ECB-S
  • ระบบล็อคดิจิตอล SG ผ่านมาตรฐาน EN1300 พร้อมรหัสฉุกเฉินกรณีลืมรหัส
  • เหมาะสำหรับเก็บเงินสดหรือทรัพย์สินของมีค่า และเอกสารสำหรับต่างๆ ภายในบ้านและสำนักงาน
  • มั่นคง ทนทาน ด้วยโครงสร้างตู้ที่หนา พร้อมสลักกลอนใหญ่หลายจุด
  • สามารถเจาะยึดติดกับพื้น เพื่อป้องกันการเคลื่อนย้าย