รายละเอียด

ตู้นิรภัยกันไฟจากอินเดีย Godrej แบบอิเล็กทรอนิกส์

  • ระบบล็อคด้วยตัวเลข 6 ตัว
  • ผ่านการทดสอบมาตรฐานกันไฟ NT FIRE 017 จากสถาบัน SP สวีเดน
  • ผ่านการทดสอบมาตรฐาน  UL72 Class 350 จากสหรัฐอเมริกา
  • ตู้ 2 สี (Two Tone)

ตู้นิรภัยกันไฟจากอินเดีย Godrej แบบรหัสหมุน

♦ ระบบล็อค 1 กุญแจ 1 รหัส มีกุญแจล็อคหัวรหัส

♦ ผ่านการทดสอบมาตรฐานกันไฟ NT FIRE 017 จากสถาบัน SP สวีเดน

♦ ผ่านการทดสอบมาตรฐาน  UL72 Class 350 จากสหรัฐอเมริกา