รายละเอียด

ตู้เซฟอิเล็กทรอนิกส์ขนาดเล็ก Electronic Safe SE

ล็อคแบบอิเล็กทรอนิกส์ 4-6 ตัวเลข

กุญแจสำรองเปิดตู้กรณีฉุกเฉิน

เจาะยึดพื้น/ผนังห้องได้

ใช้งานได้สะดวก รวดเร็ว ในการเปิด/ปิด หรือเปลี่ยนรหัส

ราคาประหยัด