รายละเอียด

ตู้เซฟป้องกันการโจรกรรมและกันไฟ DUO GUARD

คุณสมบัติ
 • ผ่านการทดสอบมาตรฐานการป้องกันโจรกรรม EN1143-1และ A2P (European Standard)
 • ผ่านการทดสอบมาตรฐานการกันไฟ EN1047-1 กันไฟนาน 60 นาที สำหรับวัสดุที่เป็นกระดาษ
 • นวัตกรรมใหม่ของตู้นิรภัยที่ผสมผสานDualite ประสิทธิภาพสูงสุดในการป้องกันโจรกรรมและป้องกันไฟและช่วยลดน้ำหนักโดยรวมของตู้ให้น้อยลง
 • เพิ่มขีดความสามารถสูงสุดในการป้องกันโจรกรรมด้วย การติดตั้งกลไก ล็อคอัตโนมัติและแผ่นกันเจาะ T200X เคลือบด้วยคาร์ไบด์
 • ระบบล็อคมาตรฐานแบบ 1 กุญแจ 1 รหัส สามารถติดตั้งระบบล็อคอิเล็กทรอนิกส์ได้ โดยเป็นอุปกรณ์เสริม
 • DuoGuard ทุกรุ่นสามารถปรับเปลี่ยนอุปกรณ์ภายใน เพื่อเพิ่มพื้นที่ ในการจัดเก็บสิ่งของได้ตามความต้องการ
 • สามารถเพิ่มอุปกรณ์เพื่อจัดเก็บสื่อบันทึกข้อมูล คอมพิวเตอร์ที่ได้รับ การรับรองมาตรฐานกันไฟ NT Fire 017-60 กันไฟนาน 60 นาที
 • DuoGuard ดีไซน์ทันสมัย สวยงาม ประสิทธิภาพใน การป้องกัน โจรกรรมและ ป้องกันไฟสูงขึ้นแต่น้ำหนักเบาลง
 • ควบคุมการเปิด-ปิดด้วยสลักกลอนแบบ 3 ทิศทางทำจากเหล็กกล้า
ระบบล็อค

ระบบล็อคมาตรฐานแบบ 1 กุญแจ 1 รหัส สามารถเลือก ติดตั้งระบบล็อคแบบอิเล็กทรอนิกส์ได้ โดยเป็นอุปกรณ์เสริม ระบบล็อคทุกแบบ ได้รับการทดสอบและรับรองมาตรฐานจาก สถาบัน ECB.S ตามมาตรฐาน EN-1300

ระบบล็อคแบบรหัสอิเล็กทรอนิกส์ ของ DuoGuard ได้รับมาตรฐานความปลอดภัย Class B จาก ECB.S มีคุณสมบัติ ดังนี้

 • มี 1 รหัสมาสเตอร์ 1 รหัสซูเปอร์ไวเซอร์และ 7 รหัสผู้ใช้งาน
 • สามารถหน่วงเวลาการเปิดตู้หลังจากใส่รหัสได้นาน 99 นาทีและ ยกเลิกการหน่วงเวลาได้
 • เสียงสัญญาณดังทันที เมื่อเกิดการงัดแงะหรือทุบทำลายตัวรหัส
การทดสอบการกันไฟ

DuoGuard ผ่านการทดสอบกันไฟ EN1047-1 กันไฟนาน 60 นาที สำหรับวัสดุจำพวกกระดาษ จากสถาบัน ECB.S ซึ่งเป็นสถาบันทดสอบมาตรฐาน สำหรับสินค้าด้านความปลอดภัย และป้องกันไฟของสหภาพยุโรป

การทดสอบป้องกันโจรกรรม

DuoGuard ได้รับการรับรองมาตรฐาน การป้องกันโจรกรรมจาก ECB.S ตามมาตรฐาน EN1143-1 ของ สหภาพยุโรปด้านการป้องกันโจรกรรม
เครื่องมื่อที่ใช้ในการทดสอบเริ่มตั้งแต่ การใช้เครื่องมือในการงัดแงะด้วยแรง คนไปจนถึงเครื่องมือที่ใช้พลังงานไฟฟ้า  นาน 1 ชม.ไม่สมารถงัดตู้ได้