สั่งซื้อสินค้า
รหัสสินค้า: FP56
ป้ายกำกับ:

รายละเอียด

  • กันไฟนาน 1 ชั่วโมง ที่อุณหภูมิ 970 อาศาเซลเซียส ผ่านการทดสอบจากสถาบัน Warring Fire Research ประเทศอังกฤษ
  • ควบคุมการเปิด – ปิด ด้วยระบบล็อค 3 รูปแบบ คือ รหัส 3 – 6 ตัวเลข, บัตรแถบแม่เหล็ก หรือ รหัสและบัตรแถบแม่เหล็กคู่กัน
  • ใช้แผงวงจรอิเล็กทรอนิกส์คุณภาพสูง ผ่านมาตรฐาน ADI ของสหรัฐอเมริกา
  • ใช้หัวอ่านบัตรที่ทนทาน สามารถอ่านข้อมูลบัตรแถบแม่เหล็กได้หลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นบัตร ATM, VISA หรือ บัตรประชาชนรุ่นใหม่ ฯลฯ
  • ตรวจสอบการเปิด – ปิด ตู้ย้อนหลังได้ 100 รายการ โดยแสดงผลผ่านหน้าจอ LCD.
  • มีระบบ Master Code และกุญแจสำรอง สำหรับเปิดตู้ในกรณีฉุกเฉิน เช่น ลืมรหัส หรือ ระบบอิเล็กทรอนิกส์ ไม่ทำงาน
  • สามารถจัดเก็บคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊คได้
  • สามารถเจาะยึดเข้ากับผนังห้องได้
รุ่น ขนาด(ซม.) สูง กว้าง ลึก น้ำหนัก
FP 23 ภายนอก 23.0 40.5 33.5 23.5 กก.
ภายใน 20.0 40.0 26.5
FP 30 ภายนอก 30.0 40.5 33.5 30.5 กก.
ภายใน 27.5 40.0 26.5
FP 56 ภายนอก 56.0 36.8 44.8 50.5 กก.
ภายใน 53.2 36.3 37.5